Uit lezersbrieven van De Telegraaf

Rekensommetje (20-8-2021)
Een kerncentrale kost nu 11 tot 20 miljard euro. Dat is zo’n 1300 tot 2500 euro per huishouding, als onze overheid er helemaal niets aan zou bijdragen.
Naschrift
Volgens deskundigen zouden we voldoende hebben aan drie kerncentrales. De kosten hiervoor zouden dan zo’n 60 miljard bedragen.
Het verduurzamen van 7,8 miljoen woningen, op basis van gemiddeld 50.000 euro per woning, gaat zo’n 390 miljard kosten.
Toch nog maar eens nadenken!

Doorpakken met plannen kernenergie (26-10-2021)
Volgens de laatste opiniecijfers is meer dan de helft van de Nederlandse inwoners thans voor kernenergie.
Houd kerncentrale Borssele nog zeker 20 jaar open. Na renovatie kan het zelfs in de jaren na 2030 jaarlijks ruim 3500 MW opwekken. Dat is gelijk aan de energieopwekking van 3000 windmolens.
Bouw daarnaast één (of meer) kleine kerncentrales. Deze kerncentrales kunnen een vermogen van 1500 MW opwekken en kosten per stuk ongeveer 7 miljard euro. In Frankrijk en Zuid-Korea liggen de bouwplannen op de plank en zijn binnen 2+6 jaar te realiseren. Bij bouw naast de bestaande kolencentrales kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige infrastructuren. Voor kernafval (een biljartbal per mensenleven) zijn er prima oplossingen.
Von der Leyen (26-10-2021)
Als voorzitter van de Europese Commissie heeft ze op de top van regeringsleiders in Brussel een belangrijke uitspraak gedaan over aardgas en kernenergie. Beide zijn volgens haar nodig om aan de ‘groene’ transitie te kunnen voldoen.
Er is dus geen enkele reden meer voor ons kabinet om van het gas af te moeten, nu de EU het gas als groene energie ziet. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen kan het uitgespaarde geld besteed worden om op een goede wijze te isolatie (energiebesparing) en vol inzetten op kernenergie.

- 0 – 0 -

Boom (20-8-2021)
Een oerbos kappen in Zuid-Amerika is heel slecht voor het milieu. Een oerbos in Europa kappen is weer heel erg goed voor het milieu. Als we dat niet kunnen begrijpen, dan zijn we dom en moeten we het volgens Ed Nijpels overlaten aan de werkelijke deskundigen die er voor hebben doorgeleerd: Timmermans en Samsom.
Naschrift
Het nieuwe rapport van de Verenigde Naties, dat pleit voor de spoedige bouw van nieuwe kerncentrales, is omarmd door Nederlandse deskundigen. Dit is niet wat Ed Nijpels, als voorzitter van de klimaattafels, als oplossing ziet.

- 0 – 0 -