Energievoorziening

Op 10 april 2022 hebben wij een e-mailbericht toegezonden betreffende Aantal windmolens per gemeente.

Geachte dames/heren/Tweede Kamerleden,

Regelmatig wordt aangegeven dat we nu wel of niet in onze energiebehoefte kunnen voorzien met hoofdzakelijk zonne- en windstroom. Hierbij is dit wat meer geconcretiseerd. Zie hiertoe nieuwsbrief nr.3-v2 (iets aangevuld) en nr.4 als bijlagen.

In nieuwsbrief nr.4 komen we voor nu op 20 windmolens gemiddeld per gemeente. En groot aandachtspunt is, dat de verwachte opbrengst op basis van vermogen, in de praktijk minder dan de helft bedraagt ten gevolge van een wisselende windkracht. Dit vraagt een stand-by capaciteit van dezelfde omvang, toch!

Als het windpark rond platform Beta gereed is, dan sturen ze volgend jaar (2023) voldoende stroom voor twee miljoen huishoudens door, naar een omschakelstation op de Maasvlakte
Of zijn die twee miljoen slechts indicatief bedoeld? Zie nu het volgende bericht.
De productie van waterstof, met stroom van windmolens voor onze kusten, als basis voor een Europees Netwerk. Op de Maasvlakte is Shell met de bouw van een eigen waterstofcomplex begonnen.
Géén stroom van de Noordzee, dan nog meer windmolens op het land te plaatsen?

De partijen VVD, CDA, CU, JA21, PVV en Groep Van Haga hebben Rob Jetten gemaand tot spoed met de besluitvorming over nieuwe kerncentrales. Met ‘scenariostudies’ lijkt Jetten te reageren met gepaste tegenzin. Immers, nu al kunnen werkgroepen worden opgetuigd voor bepaling van de gewenste locatie(s), het gewenste vermogen, de keuze van de gewenste kerncentrales/fabrikant en de financiering.

Kolencentrale Onyx op de Maasvlakte blijft toch open. Onyx Power heeft besloten om geen gebruik te zullen maken van de beloofde subsidie van 212 miljoen euro voor vrijwillige sluiting.
D66 bewindsman Jetten is ‘zeer teleurgesteld’ over deze beslissing. Rob Jetten stelt hiermee de partijideologie boven het landsbelang! Hoe verhoudt dit zich tot de eed die is afgelegd?
Immers meer kolenstook betekent minder gasverbruik door gasgestookte elektriciteitscentrales. Met gas dat niet wordt verbruikt kan de wintervoorraad alvast worden aangevuld.

Met vriendelijke groet, AardgasTabe.nl

Aanvullende berichten

Op 31 augustus 2021 hebben wij een e-mailbericht toegezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en een aantal Kamerfracties.
Betreft: Energietransitie/woningen verduurzamen
Met als belangrijkste boodschap dat we nu de website www.aardgstabe.nl live hebben staan om onze doelstelling te kunnen delen.
Met de door ons voorgestelde wijze van financiering zou de rijksoverheid van een groot maatschappelijk probleem verlost zijn. Temeer daar er volop/steeds meer problemen aanwezig zijn in onze samenleving.

Reactie op voorstel energietransitie

In dit artikel o.a.:

  • Tekst e-mail aan de voorzitter van de Tweede Kamer
  • Energietransitie en de keuze van de politiek
  • Reactie Tweede Kamer
  • Bijlage bij bericht Tweede Kamer