Doneren

Beste mensen,

Als een gevolg van het klimaatakkoord van Parijs (december 2015) moeten er in ons land onder andere 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn in 2050.

Om bewoners te ontzorgen heeft de Tweede Kamer eind oktober 2020 in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit aangenomen. Om dit mogelijk te maken hebben wij een wijze van financiering voorgesteld dat het Rijk slechts 1,35% kost van de rijksbegroting gedurende een beperkt aantal jaren. Werkelijk peanuts in vergelijking met het koopkrachtverlies van onze pensioenen.
Door te “verleiden” met ons voorstel in plaats van dwang, zou de Rijksoverheid van een groot maatschappelijk probleem verlost kunnen zijn. Zie eventueel verder onze Nieuwsbrief nr.10.
Ons streven is dus een betaalbare en haalbare verduurzaming van woningen. Met goed isoleren wordt tevens direct energie bespaard. Dan is er vanzelf minder gas nodig en daardoor een verlaging van de CO2 uitstoot.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan aspecten van de energietransitie. Zo lijkt een duidelijk energiebeleid te ontbreken. Onze Nieuwsbrief nr.3 gaat hierover.
Als basisbehoefte moet energie betaalbaar blijven.

Ook windmolens hebben onze aandacht. Wij zijn de eerste die een inkijk geeft over het gemiddelde benodigde aantal windmolens van 12 - 13 stuks per gemeente om in voldoende stroom te voorzien; zie hiertoe onze Nieuwsbrief nr.4. Hierbij dient er nog wel rekening mee te worden gehouden, dat er periodes zijn met te weinig elektriciteitsopbrengst.

Aan een bindend correctief referendum wil ik nu ook aandacht besteden. Volgens mij is de tijd er nu rijp voor. Het alternatief is: Doorsukkelen met partijen die maar zeer moeizaam tot een besluit komen, waarbij daarna veelal niet het beoogde doel is/wordt verkregen.

Helaas is het kabinet niet ineens bereid, om zijn bewoners financieel te ontzorgen met het honoreren van de motie woonlastenneutraliteit van de Tweede Kamer. Hiervoor zal stimulans nodig zijn.

Tot nog toe zijn wij op eigen financiële kracht bezig en hebben de website www.aardgastabe.nl ontwikkeld. Deze website moet worden onderhouden en regelmatig geactualiseerd. Daarnaast worden nu regelmatig betaalde berichten op Facebook geplaatst.

Willen we veranderingen in beleid, dan zal dit veel meer vanuit de burgers zelf gestimuleerd moeten worden. Met betaalde berichten op Facebook alleen kom ik niet verder.
Graag zou ik de beschikking willen hebben van software voor een ledenadministratie, waarbij belangstellenden zichzelf kunnen aanmelden. Dit maakt het dan tevens mogelijk om onderling met elkaar te kunnen communiceren en zo mogelijk uit te groeien tot een belangenvereniging.

Ook belangstellenden, die een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw zijn welkom, zoals vormgeving en presentatie maar ook de keuze van geschikte software voor een ledenadministratie. Wie heeft belangstelling voor deze uitdaging?
Momenteel heb ik alleen ondersteuning bij het plaatsen van betaalde berichten op Facebook.

Voor het opstarten heb ik financiële ondersteuning nodig. Software is niet gratis met veelal ook nog bijkomende kosten. Ook bekendheid verkrijgen gaat niet vanzelf.
Donaties zijn meer dan welkom. Ik heb hiervoor een aparte betaalrekening beschikbaar voor in- en uitgaven met betrekking tot de website. De bestemming en bestedingen zijn hiermee controleerbaar.

De verdere ontwikkeling zal afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden.
Met een klein bedrag, bijvoorbeeld vijf euro (de prijs van nog geen twee kopjes koffie) kunt u ons al ondersteunen. Hogere bedragen zijn natuurlijk ook welkom.
Onze dank voor een donatie. Doneren kan via onderstaand donatieformulier.
Voor anoniem scrol het formulier omhoog.

AardgasTabé steunen met een donatie