Doneren

Ons streven is een haalbare en betaalbare verduurzaming van woningen. Met goed isoleren wordt direct energie bespaard. Dan is er vanzelf minder gas nodig.
De Tweede Kamer heeft eind oktober 2020 in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit aangenomen.
Om dit mogelijk te maken hebben wij een financieringsvoorstel aangegeven dat het Rijk slechts 1,35% kost van de rijksbegroting. Werkelijk peanuts in vergelijking met het koopkrachtverlies van onze pensioenen. Door te “verleiden” met ons voorstel in plaats van dwang, zou de Rijksoverheid van een groot maatschappelijk probleem verlost kunnen zijn. Zie eventueel verder onze Nieuwsbrief nr.10.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan aspecten van de energietransitie. Zo lijkt een duidelijk energiebeleid te ontbreken. Onze Nieuwsbrief nr.3 gaat hierover.
Als basisbehoefte moet energie betaalbaar blijven.

Ook windmolens hebben onze aandacht. Wij zijn de eerste die een inkijk geeft over het gemiddelde benodigde aantal windmolens van 20 stuks per gemeente, zie hiertoe onze Nieuwsbrief nr.4. Hierbij dient er nog rekening mee te worden gehouden, dat er periodes zijn met te weinig elektriciteitsopbrengst.

Helaas is het kabinet niet ineens bereid, om zijn bewoners financieel te ontzorgen met het honoreren van de motie woonlastenneutraliteit van de Tweede Kamer. Hiervoor zal stimulans nodig zijn.

Aan een bindend (correctief wetgevend) referendum wil ik nu ook aandacht gaan besteden. Volgens mij is de tijd er nu rijp voor. Met voldoende steun en bekendheid zie ik hiertoe een mogelijkheid die ik verder zou willen ontwikkelen.

Tot nog toe zijn wij op eigen financiële kracht bezig en hebben de website www.aardgastabe.nl ontwikkeld. Deze website moet worden onderhouden en regelmatig geactualiseerd.

Belangrijk is, dat AardgasTabé voldoende bekendheid krijgt. Voor advertentiecampagnes op Facebook moeten kosten worden gemaakt. Voor publiciteitsactiviteiten ontbreekt bij mij de kennis en een budget ervoor.
Daarnaast is het wenselijk om de betrokkenheid te vergroten met de opbouw van een ledenbestand en daarmee geloofwaardiger over te komen bij de politiek. Hiervoor is een softwareprogramma nodig waarbij belangstellenden zichzelf (gratis) kunnen registreren.
Ook administratief zijn er dan nog een paar wensen.

De verdere ontwikkeling zal afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden om in samenwerking aan de opbouw van een ledenbestand te kunnen gaan werken.
Met meer financiële armslag kunnen wij aan meer bekendheid gaan werken en daardoor de kans op resultaat vergroten. Ook met een klein bedrag, bijvoorbeeld vijf euro, de prijs van twee kopjes koffie kunt u ons al ondersteunen. Hogere bedragen zijn natuurlijk ook welkom.
Onze dank voor een donatie. Doneren kan via onderstaand donatieformulier.
Voor anoniem scrol het formulier omhoog.

AardgasTabé steunen met een donatie