Doelstellingen

Doelstellingen

De Tweede Kamer heeft eind oktober 2020 in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit van SP-kamerlid Beckman gesteund, dat wil zeggen dat de energietransitie niet tot hogere kosten mag leiden bij de bewoners.
Om de motie woonlastenneutraliteit te kunnen realiseren, heb ik een wijze van financiering voorgesteld  en toegezonden aan onze politiek. Een voorstel dat het aantrekkelijker maakt voor de bewoners en de overheid op termijn geen geld zal kosten.

Het streven is, dat de geuite wens van de Tweede Kamer wordt gehonoreerd. Dus dat op geen enkele wijze kosten van de verduurzaming bij de bewoners in rekening worden gebracht.
Zie hiertoe verder Nieuwsbrief nr.10. Deze nieuwsbrief te vinden onder het kopje [Nieuws] en dan bij [Nieuwsbrieven].

Met slechts 1,35% van de Rijksbegroting, gedurende een beperkt aantal jaren, zou de overheid van een groot maatschappelijk probleem zijn verlost. Er lijken immers steeds meer onopgeloste problemen te ontstaan!

Het onder de aandacht brengen van de klimaatmaatregelen in de ons omringende landen. De verschillen zijn verrassend. We kunnen er wat van leren.

De verschillen in aanpak om woningen te verduurzamen volgen. Niet duidelijk is welk niveau uiteindelijk bereikt moet worden. Hoe hoog zullen de kosten uiteindelijk worden?

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het milieu en de energievoorziening, zoals:
-  Een duidelijk beleid lijkt te ontbreken hoe NU en in de toekomst te voorzien in voldoende en betaalbare
    energie. Wat wordt een duurzame energiemix?
-  De gigantische hoeveelheden afval die we met zijn allen produceren. Een streven zou moeten zijn dat
    verpakkingsmateriaal, hervulbaar, composteerbaar, recyclebaar en/of bruikbaar is als brandstof voor het
    winnen van energie.
-  Het onder de aandacht brengen van potentiële en/of nuttige ontwikkelingen.
-  Maatschappelijke aspecten zoals, welzijn en economie in relatie tot energietransitie, milieu en natuur.

Om de aangenomen motie woonlastenneutraliteit van de Tweede Kamer gehonoreerd te krijgen zal stimulans nodig zijn. Mogelijkheden kunnen zijn:
-  De boodschap breed onder de aandacht te blijven brengen.
-  Bij het verduurzamen van woonwijken kan in ons voordeel kan werken, dat de politiek onder druk staat
    vanwege milieueisen van Brussel en Parijs en door rechtelijke uitspraken.
-  Kritisch kijken naar door de politiek gemaakte keuzes.
Burgers kunnen wel degelijk invloed uitoefenen
    tijdens verkiezingen. Op de website zijn bij [In verzet komen] onder [Nieuws] een paar voorbeelden vermeld
    van behaalde successen.
    Hanteer het wapen dat ons allen is gegeven: het rode potlood; het advies van Kaag in een paginagrote
    advertentie op 12 maart 2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen.
-  Eventueel gezamenlijk actie ondernemen. Samen kunnen we sterker staan.