Overzicht Nieuwsbrieven

Zie voor de links de volgende pagina

Nieuwsbrief nr.1 - met datum 7-01-2022
Gaat over energietransitie en plannen van het kabinet.

Nieuwsbrief nr.2 - met datum 18-02-2022
Info over kerncentrales en over enige andere financiële aspecten.

Nieuwsbrief nr.3 - met datum 12-03-2022
Duurzame opwek langs de A28 met windturbines
Deze nieuwsbrief is aangepast naar aanleiding van nauwkeuriger cijfers en een beter inzicht in het verbruik. Zo blijkt dat de huishoudens goed zijn voor zo’n 14% van het Nederlandse energieverbruik.
De inschatting van misschien zo'n 20% was te hoog. Wel wordt zo’n 25% van ons aardgasverbruik gebruikt voor verwarming.
Ook is er een vergelijking gemaakt tussen de stroomopbrengst van de kerncentrale in Borssele met een 5 MW windmolen op zee en een 4,2 MW windmolen op land.

Nieuwsbrief nr.4 - met datum 04-04-2022
Globale inschatting benodigd aantal windmolens (per gemeente)
Ook deze nieuwsbrief is weer aangepast.
Zo’n 60.000 molens benodigd voor het elektraverbruik en het uitfaseren van de fossiele brandstoffen. Hoe haalbaar is het om voornoemd aantal molens te kunnen plaatsen?
Een belangrijke vraag is: ‘Hoe er wordt voorzien in voldoende energie bij onvoldoende windkracht’.
9-01-2023
Vanwege bescherming van de wespendief, een beschermde inheemse roofvogelsoort, mogen op de Veluwe geen windparken worden gebouwd. Gelderland kan zo niet voldoen aan de afgesproken hoeveelheid duurzame energie uit het Nationale Klimaatplan.

Nieuwsbrief nr.5 - met datum 21-05-2022
Tekst flyer: Bezoek ook (eens) de website www.aardgastab.nl
Deze A5 flyer uitgedeeld op de VSK-beurs in Utrecht en bij andere gelegenheden.

Nieuwsbrief nr.6 - met datum 23-08-2022
Met erbij de tekst van het begeleidend e-mailbericht.
DE BEVOLKING WORDT TEKORT GEDAAN

Nieuwsbrief nr.7 - met datum 08-10-2022
Is Nederland nog wel een gaaf land?
Nederland is inmiddels het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. De energievraag en belasting van het milieu neemt toe. De problemen zijn talrijk.
Onze politiek lijkt niet in staat om de problemen adequaat op te lossen. Door aanhoudende protesten is de bevolking nu anders gaan stemmen.

Nieuwsbrief nr.8 - met datum 07-11-2022
Nederland wordt verbouwd naar wens van een politieke stroming
Nederland is voor zijn voedselvoorziening en consumptie sterk afhankelijk van het buitenland. Zie hiertoe de informatie op pagina 2.

Nieuwsbrief nr.9 - met datum 12-11-2022
Hoe kunnen we voorzien in voldoende energie?
Dit zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid windenergie op de Noordzee te realiseren en van de hoeveelheden op het land uit zon en wind, in welke mate Nederland energieneutraal zal zijn. Daarnaast is er nog een groot probleem door de sterke wisseling in stroomopbrengst uit zon en wind.

6-12-2022
In de nu bijgewerkte nieuwsbrief is het nog steeds niet duidelijk, of we het alleen met zon- en windenergie zullen redden.
Wel is duidelijk dat er duizenden windturbines nodig zullen zijn.
Word offshore windenergie grotendeels ingezet voor waterstofproductie (ook bestemd voor Duitsland?) dan zullen er waarschijnlijk meer zonnepanelen en windmolens op land nodig zijn, tenzij biogas (uit rioolslib) een grotere bijdrage gaat leveren.
Of een mogelijke grotere bijdrage door het verkrijgen van groen gas uit rioolslib, met een snellere methode onder hoge druk (meer dan 221 bar) en hoge temperatuur (boven de 375 graden Celsius – zie SCW System). Daarbij dan misschien tevens afbraak van medicijnresten?
19-12-2022
Een studie, in opdracht van het Bestuurlijk overleg Klimaat & Energie, stelt dat er alles aan moet worden gedaan om geen 35 terawattuur (TWh) maar in totaal 55 TWh aan hernieuw bare energie op land op te wekken. De 55 TWh is een optelsom van alle regionale energie-strategieën, die per regio de kansen turfden voor wind of zon.
55 TWh = 55.000.000.000 kWh.
Hierover is nu al veel onrust over de verwachte extra uitrol van windturbines op het land.

Volgens plan komen er twee nieuwe kerncentrales in Borssele. De gemiddelde hoogte in het postcodegebied van Borssele bedraagt 2,6 meter. Is er wel voldoende rekening gehouden met de risico’s van een mogelijke stijging van de zeespiegel? Immers, vooruitzien is niet het sterkste punt van onze regeringen.

Nieuwsbrief nr.10 - met datum 22-12-2022
Een betaalbare en haalbare verduurzaming van woningen
De informatie over een betaalbare en haalbare verduurzaming van onze woningen staat verspreid over de website aardgastabe.nl. Dit is nu samengevoegd in deze nieuwsbrief, verder uitgewerkt, inhoudelijk onderbouwd en tevens geactualiseerd.
Door het samenvoegen in een nieuwsbrief is de informatie gemakkelijker te duiden, af te drukken en te delen.
Nu nog de overheid te stimuleren. Wie heeft er suggesties?

Nieuwsbrieven 1 t/m

Nieuwsbrief nr.1, klik op onderstaande link
Download hier PDF1

Nieuwsbrief nr.2, klik op onderstaande link
Download hier PDF2

Nieuwsbrief nr.3, klik op onderstaande link
Download hier PDF3

Nieuwsbrief nr.4, klik op onderstaande link
Download hier PDF4

Flyer als Nieuwsbrief nr.5, klik op onderstaande link
Download hier PDF5

Nieuwsbrief nr.6, klik op onderstaande link
Download hier PDF6

Nieuwsbrief nr.7, klik op onderstaande link
Download hier PDF7

Nieuwsbrief nr.8, klik op onderstaande link
Download hier PDF8

Nieuwsbrief nr.9, klik op onderstaande link
Download hier PDF9

Voor Nieuwsbrief nr.10, klik op onderstaande link
Download hier PDF10

 - 0 - 0 -