Stemadvies

Een stemuitslag of bezwaar maken kan tot resultaat leiden.

Georganiseerd kunnen burgers wel degelijk invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. Zie navolgende recente voorbeelden.
De verkiezingen in maart 2023 voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer, hebben geleid tot een monsterzege voor de BoerBurgerBeweging (BBB).
Bezwaren hebben er toe geleid dat de Raad van State in 2021 de milieuregels, met betrekking tot windmolens/-turbines, buiten werking heeft gesteld.
De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben in Zeewolde geleid tot het afblazen van de bouw van een groot datacenter aldaar.

Agrarische ontwikkelingen

Voortschrijdende ontwikkelingen in de agrarische sector
Klik voor het PDF op onderstaande link
Download hier het PDF

Stikstofreductie

Niet de wetenschap bepaalt de stikstofkeuze, maar de politiek. “Als er beslissingen genomen moeten worden, laten die dan gebaseerd zijn op betrouwbare modellen en cijfers”, zei Zuid-Hollands VVD-Statenlid Mirjam Nelisse, inmiddels al weer twee weken geleden, tijdens een bewogen algemene ledenvergadering van de VVD, in de eerste helft van juni 2022.

Opinie | Stikstofreductie vraagt om een radicaal ander leefpatroon
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/21/stikstofreductie-vraagt-om-een...
21-06-2022 · Door de stikstofcrisis te duiden in het licht van ons grondgebruik én ons consumptiepatroon, blijkt dat het huidige beleid inconsequent is, en is hun boosheid beter te .
Klik voor het PDF op onderstaande link
Download hier het PDF
Zie ook voor meer informatie:
https://www.vork.org/nieuws/nederland-heeft-te-weinig-landbouwgrond-om-eigen-bevolking-te-voeden/

Kwetsbare natuur
Het ontstaan van kwetsbare natuur door menselijke activiteiten
Klik voor het PDF op onderstaande link
Download hier het PDF