Renoveren door inpakken

Bij de NOM-ready aanpak (ofwel de no-regret aanpak) worden woningen in stappen, om onnodige hoge investeringen te voorkomen, verduurzaamd naar volledig energieneutraal (naar ‘Nul op de meter’).
No regret
Het nemen van verbetermaatregelen waar we geen spijt van krijgen. Door uit te gaan van een gewenst eindbeeld en dan terug te redeneren. Elke woning zal deel gaan uitmaken van de energieneutrale toekomst. Dat is dus het referentiekader, samen met een visie op de doelgroep in die toekomst. Vervolgens pel je in gedachten de maatregelen af tot zinvolle tussenstappen die louter bestaan uit no-regret maatregelen.

18 november 2021
In de wijk de Goese Polder in het Zeeuwse Goes worden 194 woningen energiezuinig volgens de NOM-ready aanpak gerenoveerd.
Bij dit specifieke renovatieproject in Zeeland is ervoor gekozen, om de woningen te isoleren door nieuwe voorzetgevels te plaatsen, comfortventilatie aan te brengen en de daken te voorzien van geïntegreerde PV panelen (zonnepanelen) en van buitenaf te isoleren. Zo zijn de woningen niet alleen duurzamer, maar hebben ze ook een volledig nieuw uiterlijk gekregen.

In het renovatieproject speelt Built4U, een partnerverband een belangrijke rol. Built4U staat voor een verduurzamingsmethode waarbij woningen van buitenaf worden ingepakt. Zo zorgt het installeren van nieuwe gevels er voor dat de woningen beter zijn geïsoleerd.
Niet slopen, maar inpakken
Built4U renoveert sociale huurwoningen volgens de principes van passief bouwen; het minimaliseren van de warmtevraag van de woning staat voorop. De energetische waarde steekt daardoor automatisch met kop en schouders boven energielabel A uit.

De bewoners kunnen tijdens de renovatie in hun huis blijven wonen.
Na de renovatie valt vooral de zeer gunstige luchtdichtheid op. Het streven was om een luchtdichtheidswaarde van 0,4 te behalen, maar bij de oplevering van de eerste woningen bleek zelfs een waarde van 0,27 gerealiseerd.

INDU-ZERO
Hoe kan INDU-ZERO 22 miljoen huizen in Noord-Europa snel en goedkoop duurzaam renoveren?
INDU-ZERO is een project voor de ontwikkeling van fabrieken, die per jaar 15.000 renovatiepakketten voor woningen gaat produceren voor de helft van de huidige prijs. INDU-ZERO is een internationaal North Sea Region Interreg project dat in 2018 is gestart en loopt tot eind 2021. Onder leiding van de Provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, hebben 14 organisaties uit 6 landen hun kennis gebundeld. Het doel is om een blauwdruk te ontwerpen voor een innovatieve fabriek, die duurzame nul-op-de-meter renovatiepakketten voor bestaande woningen kan produceren.
Bij renovatie worden de woningen van een nieuwe buitenschil voorzien.
Er lopen al de nodige initiatieven om dit te realiseren, maar het huidige tempo van de renovaties is te laag en de kosten zijn te hoog. Vandaar dat in dit project zes Europese landen (Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen) samenwerken, om tot een gestandaardiseerde aanpak te komen.

In Enschede heeft woningbouwvereniging Domijn een huizenblok van drie woningen ter beschikking gesteld. In twee van die huizen kunnen de huidige bewoners de verschillende toepassingen ervaren. Het derde huis dat niet wordt bewoond, wordt de komende drie jaar door de Provincie Overijssel gehuurd. Daarin wordt een showcase gerealiseerd voor (fysieke en virtuele) rondleidingen.