Energietransitie

Energietransitie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn in het klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen.
Als gevolg hiervan moeten er in ons land onder andere 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn in 2050. Dit betekent isoleren en gebruik maken van duurzame warmte en elektriciteit.

Op gemeentelijk niveau speelt vooral de verduurzaming van woningen. Als eerste stap zouden er in 2030 de eerste 2,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd moeten zijn.
De kosten hiervan kunnen gemiddeld zo’n 50.000,- euro per woning bedragen. Dit bedrag bij oudere woningen voor isolatie, aanschaf van een hybride warmtepomp en zonnepanelen.
Aardgas is dan alleen nog nodig voor de warmwatervoorziening en de warmtevoorziening bij koudere dagen door de cv-ketel.
Is dit verminderde gasverbruik dan nog wel voldoende om het gasnetwerk in stand te houden?

Voor geheel gasloos zal veel beter moeten worden geïsoleerd en zal er een ventilatiesysteem nodig zijn. De kosten voor geheel gasloos zullen aanmerkelijk hoger zijn.
Daarbij komen dan ook nog de maatschappelijke kosten voor de eventueel benodigde aanpassingen aan de infrastructuur of voor warmtenetten. Op verschillende plaatsen is het elektriciteitsnetwerk nu al aan het einde van zijn capaciteit. Nieuwe aansluitingen zijn dan niet meer mogelijk.
De gemeentes moesten voor 1 september 2021 aangeven met welke wijk of wijken zij van start wilden gaan. Tot nog toe met weinig merkbaar resultaat.

Op de plannen is veel harde kritiek geweest. Met name dat de plannen veel te duur zijn, er sprake is van kapitaalsvernietiging en dat de mogelijkheid van kernenergie niet is meegenomen. In de media is uitvoerig over kernenergie geschreven. Onze politiek heeft het langdurig naast zich neergelegd. Pas in 2021 is de politiek kernenergie gaan herijken.