Renovatie 246 woningen

Renovatie 246 woningen van Lefier in Groningen

De 246 woningen in de Groningse wijk Paddepoel zijn verduurzaamd naar energielabel A. Woningcorporatie Lefier en Dura Vermeer in Groningen hebben dit in iets meer dan een jaar kunnen realiseren in nauwe samenwerking met bewoners.

Het zijn eengezinswoningen uit de jaren ’60.
De bewoners hebben dankzij de renovatie meer wooncomfort en een lager energieverbruik.
Alle woningen zijn voorzien van dubbel glas, dakisolatie, spouwmuurisolatie, mechanische ventilatie en kunststof kozijnen en deuren. De ingrepen zorgen voor minder tocht-, vocht en schimmelklachten. Ook zijn de asbesthoudende vensterbanken gesaneerd. Verder hebben alle woningen nieuwe dakpannen gekregen en is de aanwezige aardbevingsschade ook meteen hersteld.

De werkzaamheden bestonden uit het isoleren van de daken en spouwmuren van de woningen en het plaatsen van kunststofkozijnen met isolatieglas (HR++). Ook werden de cv-ketels vervangen door hoogrendementsketels (hr-ketels), kregen alle woningen een CO2- en vochtgestuurde mechanische ventilatie, werden de voordeuren inclusief kozijnen vervangen en kregen de woningen een geïsoleerde achterdeur.

Bij de woningen is het dakbeschot gehandhaafd en gezocht naar dakelementen die er over heen gelegd konden worden. De keuze viel hierbij op Unidek Reno Dekfolie Rc 3.5.

De bewoners moesten zo fijn mogelijk kunnen blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Daarvoor maakte Dura Vermeer voor de bewoners een dagkalender, die per dag beschreef wat ze konden verwachten en welke voorbereidende werkzaamheden ze konden doen.

Naschrift
Deze woningen zijn na renovatie nog niet gasloos!
Kennelijk is vloerisolatie niet aan de orde geweest. Misschien niet mogelijk vanwege het ontbreken of een te lage kruipruimte.
Vraag:
Zijn er isolatiepakketten, met een dikte van een paar cm om op vloeren aan te brengen, als onderlaag voor de gebruikelijke vloerbedekkingen en plavuizen?

Gemiddeld aantal windmolens

Gemiddeld 18 windmolens per gemeente? (april 2022)

Regelmatig wordt aangegeven dat we nu wel of niet in onze energiebehoefte kunnen voorzien met hoofdzakelijk zonne- en windstroom. Zie dit artikel als een initiatief om er meer duidelijkheid over te verkrijgen.
Op basis van het huidige jaarlijkse gemiddelde Nederlandse fossiele energieverbruik, kom ik in nieuwsbrief nr.4 op een globale inschatting van gemiddeld 18 windmolens/windturbines per gemeente.
Hierbij ben ik uitgegaan van molens op het land met een vermogen van 5 MW en daarbij met een tiphoogte boven de 200 meter. Tegen dergelijke molens is nu al weerstand.

Energie en Windmolens

Duurzame opwek langs de A28 met windturbines (maart 2022)

Tegen het voorstel om twee windturbines nabij de wijk Corlaer in Nijkerk langs de A28 te plaatsen, zijn 228 zienswijzen/bezwaren ingediend.
De Raad van State heeft in 2021 de milieuregels met betrekking tot windmolens/-turbines buiten werking gesteld. Er was onvoldoende naar de gezondheidseffecten gekeken. Het is nu aan de gemeentes zelf om regels te verzinnen, totdat over een paar jaar (2 tot 4 jaar is voorspeld) er nieuwe landelijke normen zijn opgesteld.
Zullen deze twee geplande windturbines wel voldoende zijn?

Zie hiervoor verder Nieuwsbrief nr.3.  Deze nieuwbrief te vinden onder het kopje [Nieuws] en dan bij [Nieuwsbrieven].