Politieke keuzes

De motie Eerdmans in mei 2021, over het garanderen dat niemand gedwongen van het gas hoeft, is verworpen.
Hoe verhoudt dit zich tot de eerdere wens van de Tweede Kamer, geen hogere kosten voor de bewoners?
Kortom, we moeten waakzaam blijven.

Politieke partijen willen, dat Nederland koploper wordt in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Een hele opgave. Een hele opgave en tegen welke prijs voor de burgers?
Naast de zes reactoren die de Franse president van plan was te laten bouwen, wil hij onderzoeken of er nog acht bijbesteld kunnen worden. Daarmee dan een aantal van 70 stuks. Dit betekent dan één kerncentrale per één miljoen inwoners. Voor ons land zouden dit dan uitkomen op 18 stuks, om in onze elektriciteit te voorzien, om een idee te geven.
Denemarken zet vol in op 'groene' energie uit zon en wind. Het is iets groter dan ons land met nog net geen 6 miljoen inwoners. In ons dichtbevolkte land zou dit kunnen betekenen dat we dan tussen zonnevelden en windmolens komen te wonen, zo ongeveer.

Onze regeringscoalitie heeft in 2022 voor minder energieafhankelijkheid gekozen met een plan voor slechts twee nieuwe, moderne kernencentrales. Inmiddels zullen alle voor- en tegenstanders ervan wel ruimschoots aan het woord zijn geweest.

De grootste kernramp ooit heeft plaatsgevonden op 26 april 1986 nabij de Oekraïense steden Tsjernobyl en Pripjat. Je zou dan denken dat ze in dat land niets meer op hebben met kernenergie, toch?
Echter, de grootste kerncentrale van Europa staat nabij Zaporizja (aan rivier de Dnjepr) in Oekraïne met zes actieve drukwaterreactoren. Elk met een vermogen van 950 MW. De eerste in gebruik genomen in 1985. De laatste in 1996.
 
Deze kerncentrale is goed voor ongeveer 1/5 deel van de elektriciteitsproductie in de Oekraïne.  


Voor CO2-reductie is 35 miljard afgesproken in het regeerakkoord.
De Nederlandse invloed op het klimaat zou ongeveer 0,5% bedragen. Het effect van CO2 reductie door ons land is mondiaal gezien dus verwaarloosbaar.
“Ontwikkelingslanden” als India en China (met ongeveer 2,5 miljard inwoners!!!) mogen onder het “Akkoord van Parijs” gewoon doorgroeien met hun CO2-uitstoot.
Zo bezien is CO2-reductie door ons land eigenlijk een bullshit-verhaal. Laten we de centjes en inspanningen besteden aan energiebesparing en het verkrijgen van schone een duurzame energie met daardoor CO2-reductie als bijvangst.

Op basis van 50.000 euro per woning zouden met 35 miljard ook zo’n 700.000 woningen kunnen worden verduurzaamd. Een directe besparing op fossiele brandstof (aardgas) en de bijbehorende vermindering van CO2-uitstoot. Zeker nu met de sterk gestegen energieprijzen een zeer wenselijke keuze.

Het kabinet trekt 25 miljard euro uit om de stikstofuitstoot te verminderen.
Vlieland moet, volgens de veelbesproken stikstofkaart van de overheid, toewerken naar een reductie tot wel 95%. Maar hoe en waar komt deze stikstof vandaan? Het eiland is immers boerenvrij en autoloos. Het voedt in elk geval de maatschappelijke argwaan!
Daarbij deugt volgens TNO het gebruikte rekenmodel Aerius niet om piekbelasters in beeld te brengen. Ook het RIVM is deze mening toegedaan.
De meningen zijn sterk verdeeld over noodzaak en nut. Het heeft in elk geval geleid tot de verpletterende zege van BBB, tijdens de verkiezingen op 15 maart 2023 voor de Provinciale Staten.

Als gevolg van de oorlog in het oosten van Europa is het sluiten van goed werkende kolen- en kerncentrales van de baan in ons land, België en Duitsland.
Hoe haalde de politiek het sluiten in zijn hoofd zonder dat er eerst voldoende vervangende capaciteit is gerealiseerd?

Na de vondst van de gasbel bij Slochteren moest het aardgas zoveel mogelijk worden verkocht. De inkomsten konden goed worden besteed; lees: aan partijpolitieke wensen. Tegen de tijd dat ons aardgas op zou zijn, zouden er voldoende andere mogelijkheden zijn.
De politiek heeft echter nagelaten om de ontwikkelingen te volgen en bij te sturen.

Noorwegen heeft besloten om alleen de rente-inkomsten van de gasinkomsten ter beschikking te stellen aan de rijksinkomsten. Dit had hier ook tot bezinning kunnen en moeten leiden.
Onze aardgasinkomsten zijn verdampt, een onbetaalde rekening inzake schades in Groningen is overgebleven en de burgers worden nu geconfronteerd met sterk stijgende energieprijzen.
Dit alles is onze politiek volledig aan te rekenen.

Bij een deel van de politiek lijkt het landsbelang ondergeschikt aan partij-idealen. De belangen van burgers zijn alleen maar lastig. Er wordt vaak met de geldbuidel gestrooid als aflaat van beleid. Bij verkiezingen moeten burgers kritisch denken en niet vanuit gewoontes hun stem geven!

Voor de nieuwe regering van Zweden zijn de klimaatdoelen niet langer meer heilig. Minister Svantesson is van mening dat de doelstellingen niet ten koste mogen gaan van het dagelijks leven.