Disclaimer

De informatie op aardgastabe.nl is gebaseerd op of afkomstig van berichtgeving in dagbladen en van radio- en tv-informatie. Soms is ook informatie opgezocht op internet, zoals bij het CBS als aanvulling of ter controle. Zorgvuldigheid is betracht.
Wij zijn er hierbij van uitgegaan dat de verkregen informatie openbare toegankelijke informatie betreft, waarbij er geen bezwaar rust op het gebruik ervan door derden zoals aardgastabe.nl.
De geraadpleegde bronnen zullen soms niet volledig zijn en kunnen onjuistheden bevatten. Wanneer aardgastabe.nl links naar websites van derden weergeeft, dan is dit uitsluitend informatief bedoeld en geheel ter eigen beoordeling.
Aardgastabe.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve of onjuiste informatie of de eventuele gevolgen hiervan.
Treft u onjuistheden aan, dan stellen wij een mededeling hiervan zeer op prijs. Indien bedrijven of organisaties persfoto’s beschikbaar stellen of waar beelden door herhaaldelijke vertoning onderdeel van het publiekelijke domein lijken te zijn, wordt er van uitgegaan dat er geen bezwaar rust op het gebruik door aardgastabe.nl.