Ventileren in woningen

Geplaatst: 18-02-2024

Goed isoleren betekent ook ventileren.
En misschien neemt de behoefte aan koeling ook wel toe.

Ventilatie in huis
Voor woningen is een goede ventilatie noodzakelijk, om condensvorming te voorkomen en een gezond en comfortabel binnenklimaat te verkrijgen en te behouden. Dus geen koude luchtstromen, een luchtvochtigheid tussen de 40 en 60% (te meten met een hygrometer), een gezonde luchtkwaliteit (< 1200 ppm CO2 in de verblijfsruimten) en geen klachten over het geluid bij mechanische ventilatiesystemen. Aanbevolen wordt om tenminste 25-30 m3 verse lucht per uur per persoon toe te voeren.