Opwarming door CO2

Klimaatverandering

Over de oorzaak of oorzaken van klimaatverandering zijn de meningen verdeeld.
Wel weten we zeker dat de fossiele brandstoffen op termijn eindig zullen zijn.

Het moge duidelijk zijn, dat energiebesparing en een overgang naar duurzame energie van groot belang is voor onze toekomst. Het komt onze veiligheid ten goede als we minder afhankelijk worden van onbetrouwbare en soms oorlogszuchtige leveranciers van fossiele brandstoffen. Hoe actueel.


Opwarming van de aarde door CO2?

Van de website: Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door een steeds hogere concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, die het broeikaseffect versterken.
Sinds de industriële revolutie stoten we steeds meer broeikasgassen uit. Vooral de grote hoeveelheid CO2 in de lucht is een probleem; die stijgt doordat we fossiele brandstoffen zoals olie en gas verbranden. Maar ook ontbossing en landbouw zorgen ervoor dat de hoeveelheid broeikasgassen stijgt.

Van de website: Milieu Centraal – Wat is het broeikaseffect?
Van nature komen er broeikasgassen zoals CO2 voor in de atmosfeer. Dat is maar goed ook, want anders zou het op aarde veel kouder zijn. Broeikasgassen zorgen er namelijk voor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden.
Zonder broeikasgassen zou het hier gemiddeld -18 graden Celsius zijn. Door de broeikasgassen is het gemiddeld 15 graden Celsius. Daardoor is het leven op aarde zoals we dat nu kennen, mogelijk.

De belangrijkste broeikasgassen zijn: kooldioxide (CO2) ook wel koolzuurgas genoemd, waterdamp {H2O (g)} en methaan (CH4).

Het lijkt erop dat de stijging van de temperatuur redelijk parallel loopt met de groei van de industriële productie en dus met de consumptie.

Opwarming wel door CO2?
CO2 (koolzuurgas) is een licht zuur, kleurloos en geurloos gas.
In hoeverre CO2 leidt tot opwarming en klimaatverandering blijft lastig vast te stellen. De meningen van deskundigen zijn verdeeld.
Theorie hierover is te vinden in het navolgende artikel, te vinden op internet:
Hoe werkt CO2 nu precies? – De Groene Rekenkamer
De conclusie van dit artikel: “Alle acties om CO2–emissies tegen te gaan zijn nutteloos!”

Ook bij de CO2-uitstoot gaat het om belangen, zelfs om ongelofelijk grote financiële belangen. Hoe betrouwbaar is dit verhaal? Wordt hier soms ook een eenzijdig verhaal opgehangen?

https://www.climategate.nl › 2023 › 08 › gerenommeerde-israelische-astrofysicus-de-zon-bepaalt-het-klimaat-op-aarde-niet-co₂
Gerenommeerde Israëlische astrofysicus: de zon bepaalt het klimaat op ...
20 aug 2023 - Nir Shaviv is een Israëlische astrofysicus en voorzitter van de afdeling Natuurkunde aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Zijn onderzoek en dat van zijn collega's geeft aan dat stijgende CO₂-niveaus slechts een ondergeschikte rol spelen in het klimaat op aarde in vergelijking…

Mogelijke andere oorzaken die mede van invloed kunnen zijn

Vrijkomende warmte door verbranding van fossiele brandstoffen
Indien de opwarming niet alleen door CO2 uitstoot plaatsvindt, dan misschien mede door de vrijkomende warmte als gevolg van de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen?
Al deze warmte komt geheel of gedeeltelijk, direct of indirect weer terug in de natuur.
Bij gebouwen via transmissie en ventilatie. Bij verbrandingsmotoren het grootste gedeelte via straling en koeling; een kleiner gedeelte wordt omgezet in arbeid. Ook elektromotoren hebben een warmteafgifte. Bij datacenters komt veel warmte vrij, geproduceerd door het hoge verbruik van schone windstroom!

Hoe verhoudt zich de hoeveelheid vrijkomende verbrandingswarmte tot de hoeveelheid warmte die wij ontvangen van de zon?

Natuurlijke invloeden
De temperatuur van de aarde is in elk geval in het verleden onderhevig geweest aan veranderingen. Er zijn ijstijden geweest in Europa maar ook tropische temperaturen.

Geschiedenis wijnbouw - Wijn en Wijngaard
https://www.wijnenwijngaard.nl/wijngaarden/geschiedenis-wijnbouw
De Europese wijnbouw bloeide rond 1000 na Christus weer op en de Nederlandse wijnbouw was rond 1500 op zijn hoogtepunt. Door veranderingen in het klimaat, de Kleine IJstijd, werd het na 1600 in ons klimaat te koud voor het verbouwen van druiven. Toen zullen we in elk geval schone lucht hebben gehad. Wat zou toen de oorzaak zijn geweest?
Tijdens de zeer droge en hete zomer van 1540 raakte de grote kerk in Nijkerk zwaar beschadigd bij een grote stadsbrand.

Misschien is de baan van de aarde om de zon wel aan veranderingen onderhevig. Of is de stand van de aardbol aan het veranderen. De aarde is immers onderhevig aan krachten en veranderingen in het heelal.

Schone lucht geeft opwarming een duwtje
Zeker in Nederland is de afgelopen decennia de lucht flink schoner geworden dankzij strenge uitstootregels voor auto’s en industrie.
Wetenschappers houden al langer rekening met een relatie tussen klimaat en luchtvervuiling.
Ten eerste:
Hoe meer stof- en roetdeeltjes uit wegverkeer en industrie in de atmosfeer hangen, hoe meer zonlicht wordt teruggekaatst. Dat verkoelt.
Ten tweede:
Deeltjes vervuiling hebben een invloed op de vorming van wolken. Mist en wolken kunnen bijvoorbeeld ontstaan dankzij condensvorming rond die zwevende stofdeeltjes. Ook wolken zorgen voor weerkaatsing van zonlicht.
Hoe schoner de lucht, hoe meer zonlicht de aarde bereikt, hoe groter de opwarming.

Uit onderzoek van onder meer de Universiteit van Leipzig wordt dit bevestigd.
In Europa is de luchtvervuiling eerder aangepakt dan in bijvoorbeeld Azië, ook de opwarming in Europa zou sneller verlopen dan het wereldwijde gemiddelde.

https://www.klimaatfeiten.nl › oorzaken › zon
De invloed van de zon op de opwarming van de aarde - Klimaatfeiten.nl
31 aug 2021- De zon is de enige energiebron en direct of indirect verantwoordelijk voor het daglicht en voor het overgrote deel van de warmte in de aardatmosfeer. Er zijn de afgelopen jaren honderden wetenschappelijke publicaties verschenen, die een significante invloed van de zon op het klimaat aangeven.

https://www.zonnestroomnederland.nl › kennisbank › hoeveel-energie-levert-de-zon-de-zon-in-cijfers
Oneindig veel energie van de zon met zonnepanelen - Zonnestroom Nederland
De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt, is namelijk 9000 keer zo groot als onze totale energiebehoefte. Deze zonne-energie komt in de vorm van licht, en omvat naast zichtbaar licht ook infrarode en ultraviolette straling, wat onzichtbaar is. Dit licht ontstaat door kernfusie in de zon, en doet er acht minuten over om op aarde te komen.

Negenduizend keer onze energiebehoefte is wel heel erg veel. Is de invloed op het klimaat hiervan dan niet vele malen groter dan van de verbranding van in verhouding het beetje fossiele bandstoffen?

Te grote tegenstellingen

Februari 2023, de klimaatbeweging hier vraagt zich af, of vreedzaam protest wel genoeg is. Misschien moet geweld tegen objecten, dan wel tegen personen heroverwogen worden?
Elders in de wereld:
https://businessam.be › bouw-van-600-steenkoolcentrales-in-azie-brengt-klimaatdoelstellingen-in-gevaar-rapport
'Bouw van 600 steenkoolcentrales in Azië brengt klimaatdoelstellingen ...
30 jun 2021 - China, India, Indonesië, Japan en Vietnam hebben plannen om in de komende jaren samen meer dan 600 nieuwe steenkoolcentrales te bouwen. Daarmee brengen ze het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar, schrijft de denktank Carbon Tracker woensdag in een rapport.
https://www.ad.nl › buitenland › plannen-voor-ruim-zeshonderd-nieuwe-kolencentrales-in-azie-ondermijnen-klimaatdoelen~a88894f2
'Plannen voor ruim zeshonderd nieuwe kolencentrales in Azië ondermijnen ...
4 jul 2021 - Vijf Aziatische landen willen ruim zeshonderd nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales bouwen. Daarmee zijn ze verantwoordelijk voor maar liefst 80 procent van het totale aantal nieuwe kolencentrales die wereldwijd zijn gepland.

De Nederlandse stikstofcrisis

Volgens alarmistische geluiden zou onze natuur op omvallen staan.
We weten inmiddels dat het gaat om stikstofverbindingen, om ammoniak (NH3) uit de veehouderij en NOx uit vervoer ter land, ter zee en in de lucht.
Vlieland zou moeten toewerken naar een reductie tot wel 95% volgens de veelbesproken stikstofkaart van de Rijksoverheid. Maar hoe, het eiland is immers boerenvrij en autoloos!
Zelfs met het uitkopen van alle boeren lukt het Nederland op veel plaatsen niet om de KDW (de kritische depositiewaarde) te halen, zo bevestigde het Planbureau voor de Leefomgeving al eens. Stikstof komt immers ook aanwaaien vanuit het buitenland!!!

Tijdens een discussieprogramma, tussen de auteur van het boek De stikstoffuik en de voorzitter van de commissie die de politiek over het onderwerp adviseert, kwam een verrassende uitleg. Van de 162 Natura 2000-gebieden staat meer dan driekwart op rood als wordt uitgegaan van de aantallen gebieden van klein tot groot. Echter op basis van de totale oppervlakte natuur is 85% in goede staat. Onze natuur staat dus niet op omvallen.

In het boek is ook te lezen dat ons stikstofregime helemaal niet is opgelegd door de EU. Het zijn gemaakte politieke keuzes in ons land.
Trouwens, bij een ‘t’ van teveel zijn alle stoffen ongezond.
Is er misschien toegewerkt naar een gewenste uitkomst met een halve waarheid?
Het is in elk geval ongelofelijk slecht voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.

 - 0 - 0 -