Van het gas af op betaalbare en haalbare wijze

Met het klimaatakkoord van Parijs zijn in december 2015 afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te  gaan. Tijdens de klimaattop in Glasgow (november 2021) zijn aanvullende afspraken gemaakt.
Vele deskundigen zijn het oneens dat de opwarming alleen door menselijk handelen wordt veroorzaakt, maar dat het geheel of gedeeltelijk natuurlijke oorzaken heeft.
Als gevolg van het akkoord zijn gemeentes bezig met de verduurzaming.

Vóór 2030 moeten 2,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn. Voor of in september 2021 moesten gemeentes aangeven met welke wijk of wijken zij wilden beginnen. Tot nog toe met weinig merkbaar resultaat.
In 2022 is dit aantal woningen van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen verhoogd!
Gezien het resultaat tot op heden heel wonderlijk!

Om de verduurzaming van woningen, met de door de Tweede Kamer aangenomen motie woonlastenneutraliteit mogelijk en aantrekkelijk te maken, hebben wij een betaalbare en haalbare wijze van financiering voorgesteld.
Voorgesteld wordt, dat de overheid het verduurzamen van woningen financiert met een terugbetaling op basis van de energiebesparing.
Met slechts 1,35% van de Rijksbegroting, gedurende een beperkt aantal jaren, zou de overheid van een groot maatschappelijk probleem zijn verlost.
Zie hiertoe verder Nieuwsbrief nr.10.

Met een gezamenlijke inspanning moet het toch mogelijk zijn om de politiek te houden aan zijn eigen aangenomen motie. We zullen wel moeten blijven stimuleren.
In deze nieuwsbrief staan een aantal valide argumenten aangegeven, deels door de politiek zelf gecreëerd, die wij ter motivatie hebben vermeld.

- 0 - 0 -