Van het gas af op haalbare en betaalbare wijze

Met het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te  gaan. Tijdens de klimaattop in Glasgow (november 2021) zijn aanvullende afspraken gemaakt.
Vele deskundigen zijn het oneens dat de opwarming alleen door menselijk handelen wordt veroorzaakt, maar dat het geheel of gedeeltelijk natuurlijke oorzaken heeft.
Als gevolg van het akkoord zijn gemeentes bezig met de verduurzaming.

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn. Voor of in september 2021 moesten gemeentes aangeven met welke wijk of wijken zij wilden beginnen. Maar ja, de werkelijkheid is echter weerbarstiger.
In 2022 is het aantal verhoogd naar 2,5 miljoen woningen!

Tegen deze plannen is veel kritiek, van zowel bewoners als deskundigen, het gaat miljarden kosten.
In Duitsland en Spanje worden gasaansluitingen gestimuleerd. België wil gasgestookte elektriciteitscentrales terwijl ze in ons land zouden moeten worden gesloten. Het lijkt erop dat Nederland weer het braafste jongetje van de klas wil zijn.
Als we dan van het aardgas af moeten, dan moet het alternatief wel schoner zijn!
Er van uitgaande dat onze politiek toch wil doorzetten, hebben wij een haalbare en betaalbare wijze van financiering bedacht. Hiervoor willen wij ons met name inzetten.
Daarnaast zijn er nog een aantal valide argumenten, deels door de politiek zelf gecreëerd, die wij ter motivatie hebben vermeld.
Velen vinden, met name de gemeentelijke plannen, financiële waanzin. Met een gezamenlijke inspanning moet het toch mogelijk zijn om tot bijsturing te komen!