Een eenzijdige aanpak

De burgers krijgen te maken met de verduurzaming van hun woningen. De woningen moeten van het aardgas af. Waar de benodigde (resterende) ‘schone energie’ vandaan moet komen is nog niet duidelijk. Op andere mogelijkheden tot besparing wordt tot nog toe te weinig ingezet!
De verduurzaming gaat honderden miljarden kosten. Een gedeelte zou ook in (sub)tropische landen kunnen worden geïnvesteerd om versneld groene energie te produceren.
Daarnaast zou ook in kansrijke mogelijkheden van energieopslag geïnvesteerd kunnen worden, om de ontwikkeling ervan te versnellen.

Ontwikkelingen en mogelijkheden

In Duitsland wordt een gasaansluiting van de woningen gestimuleerd, om zo tijd te winnen voor toekomstige alternatieven.
In (sub)tropische landen kan grootschalige productie plaatsvinden van waterstof en ammoniak met inzet van zon- en windenergie. Ook kan in die landen synthetische kerosine uit CO2 worden geproduceerd.
En misschien ook andere brandstoffen?
De omschakeling van ondergrondse naar bovengrondse energie. Van downstream naar upstream.