Eindigheid fossiele brandstoffen

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen vervuilende en milieubelastende stoffen vrij. De vrijkomende CO2 wordt als de oorzaak (of als een van de oorzaken) gezien van de opwarming van de aarde.
Om een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan of te verminderen, is er afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs en tijdens opvolgende klimaattoppen zijn deze verder versterkt.
Daarnaast zullen de fossiele brandstoffen op de lange termijn ook uitgeput raken.

We zullen daardoor van een ondergrondse naar een bovengrondse energievoorziening moeten groeien. In feite directe of indirecte energie van de zon. Direct in de vorm van warmte en licht en indirect als windkracht en biomassa door groei en bloei. Dit alles legt een beslag op de beschikbare buitenruimte.
Daarnaast nog de mogelijkheid (waarvoor vaak weinig enthousiasme) van kernenergie om elektriciteit te produceren.

Ontwikkelingen en mogelijkheden

Gelukkig zijn er ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden.
In (sub)tropische landen kan grootschalige productie van zon- en windstroom plaatsvinden, waarmee waterstof en ammoniak kunnen worden geproduceerd. En evenzo met deze stroom synthetische kerosine en andere brandstoffen uit CO2.

De pieken aan zon- en windstroom in onze regio, kunnen worden opgeslagen in kleine en grootschalige accu’s. Door de ontstane vraag worden steeds betere accu’s ontwikkeld, waardoor de capaciteit zal toenemen en de prijs per kWh opslagcapaciteit zal dalen.
Naast waterstof als gas kunnen ook de vloeibare brandstoffen ammoniak en methanol worden vervaardigd.
Zo wordt waterstof onder hoge druk opgeslagen en stelt dit zeer hoge veiligheidseisen aan de verwerking, opslag en transport. Voor vloeibare brandstoffen zou dit eenvoudiger zijn.
Ammoniak en methanol kunnen gebruikt worden als brandstof voor de scheepvaart.

Voor uitbreiding van elektriciteitsnetwerken wereldwijd is veel koper nodig. In zwaardere kabels wordt ook aluminium toegepast in plaats van koper, daarmee zijn ze lichter van gewicht.