Resumé

1.  Ons financieringsvoorstel voor een betaalbare en haalbare verduurzaming van onze woningen
     stond verspreid over de website aardgastabe.nl. Het is inmiddels in Nieuwsbrief nr.10
     samengevoegd, verder uitgewerkt, inhoudelijk onderbouwd en tevens geactualiseerd.
2.  De indruk bestaat dat de politiek onvoldoende (of geen) aandacht besteed aan ander mogelijkheden
     tot energiebesparing die er ook zijn en soms geen geld kosten.