Resumé

1.  Ons financieringsvoorstel voor een haalbare en betaalbare verduurzaming van onze woningen staat
     verspreid over de website aardgastabe.nl. Dit is nu samengevoegd in nieuwsbrief nr.10, is verder
     uitgewerkt, inhoudelijk onderbouwd en tevens geactualiseerd.
2.  De indruk bestaat dat de politiek onvoldoende (of geen) aandacht besteed aan ander mogelijkheden tot
     energiebesparing die er ook zijn.