Klimaattop in Glasgow

Wat heeft de gehouden klimaattop Glasgow in november 2021 ons gebracht?
1. We weten nu dat China en de VS de grootste CO2 uitstoot veroorzaken. De twee grootmachten zijn
     samen goed voor veertig procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is recht
     evenredig
met de bevolkingsomvang en de mate van industrialisatie en consumptie.
     Dit zegt ook iets voor de toekomst; immers driekwart van de wereldbevolking leeft nog in meer of
     mindere mate in armoede!
2. De grootschalige houtkap/ontbossing mag nog tien jaar doorgaan en zou het dan daarna direct worden
     gestopt????
     Frans Timmermans geeft aan dat woudreuzen CO2 opnemen. Dat is waar, maar geen overtuigend
     argument. De productiegewassen die er voor in de plaats komen nemen misschien wel meer CO2 op
     dan volgroeide bomen.
     Schadelijk en onomkeerbaar is de verwoesting van de aldaar aanwezige biodiversiteit ten behoeve van
     één soort; de homo sapiens, als intelligente primaat.
3. De bevolkingsgroei is geen item geweest op deze en de voorafgaande klimaattop; een gemiste kans. Op
     naar de tien miljard; er wordt zelfs al gesproken over tien en een half miljard!
4. India, Indonesië en ook andere landen kunnen voorlopig niet zonder steenkool als brandstof. Hierover
     zijn geen concrete afspraken gemaakt.
5. De CO2 uitstoot van de luchtvaart moet in lijn worden gebracht met de internationale klimaatdoelen. Voor
     wanneer dan wel?

Kortom, laten we in ons land de rijksinkomsten effectief en zinvol inzetten en om te voorkomen dat we zelf op termijn in de kou komen te zitten gezien de nu hoge energieprijzen. Op de rest van de wereld hebben we immers geen invloed!

Klimaatambities opgegeven

Tienduizenden, mogelijk zelfs honderdduizenden bedrijven in Nederland, verwachten deze eeuw niet klimaatneutraal te zijn. In een op 25 oktober 2021 gepubliceerd onderzoek geven ze te kennen niet te kunnen voldoen aan nationale of internationale milieuambities. Dit blijkt uit Nederlandse Innovatie Monitor 2021, een onderzoek van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA. Veel bedrijven haken in de klimaatdiscussie af, zegt onderzoeksleider Henk Volberda, bedrijfskundige en hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.
Een onthutsende conclusie kort voor het begin van een internationale klimaattop in Glasgow. Temeer daar veel bedrijven en landen zich ten doel hebben gesteld de uitstoot van vervuilende gassen al voor 2050 of eerder te reduceren tot nul.

Uit lezersbrieven van De Telegraaf

Rekensommetje (20-8-2021)
Een kerncentrale kost nu 11 tot 20 miljard euro. Dat is zo’n 1300 tot 2500 euro per huishouding, als onze overheid er helemaal niets aan zou bijdragen.
Naschrift
Volgens deskundigen zouden we voldoende hebben aan drie kerncentrales. De kosten hiervoor zouden dan zo’n 60 miljard bedragen.
Het verduurzamen van 7,8 miljoen woningen, op basis van gemiddeld 50.000 euro per woning, gaat zo’n 390 miljard kosten.
Toch nog maar eens nadenken!

China wil 3 kinderen

De Chinese overheid wil naar 3 kinderen om zo de vergrijzing op te kunnen vangen. De economie zou toch ook een stapje terug kunnen doen! Meer mensen is meer consumeren, is dus ook weer een grotere belasting op het milieu!

Kolencentrales

 Azië bouwt 600 kolencentrales

De Britse denktank Carbon Tracker heeft gemeld dat er in vijf Aziatische landen zeshonderd nieuwe kolencentrales op de planning staan. Het gaat om voornemens voor 368 nieuwe kolencentrales in China, 92 in India, 107 in Indonesië, 14 in Japan en 41 in Vietnam. Deze keuze is mede gebaseerd op het idee dat de bouw ervan zorgt voor banen en economische groei. 

Economische groei

Minder economische groei als één van de oplossingen voor het energieprobleem.

Lees dit artikel over economische groei.

 

Eneco wil eerder van het gas af

Op 15-6-2021 heeft de topman van Eneco aangegeven eerder van het gas af te willen.
Vanaf 2025 stopt het met de verkoop en installatie van gasgestookte cv-ketels. In 2035 wil Eneco de verkoop van gas helemaal staken.
Dit is heel wat eerder dan 2050 zoals de overheid heeft aangegeven.

Gedwongen van het gas af?

Beleidsmakers lopen kennelijk tegen veel weerstand op bij de energietransitie.
Een GL-wethouder in Assen heeft, als voorzitter duurzaamheid van stedennetwerk G40, gevraagd om wettelijke middelen om bewoners te kunnen stimuleren tot een overstap. Zo wordt er dus gedacht!

Stemadvies

Een stemuitslag of bezwaar maken kan tot resultaat leiden.

Georganiseerd kunnen burgers wel degelijk invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. Zie navolgende recente voorbeelden.
De verkiezingen in maart 2023 voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer, hebben geleid tot een monsterzege voor de BoerBurgerBeweging (BBB).
Bezwaren hebben er toe geleid dat de Raad van State in 2021 de milieuregels, met betrekking tot windmolens/-turbines, buiten werking heeft gesteld.
De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben in Zeewolde geleid tot het afblazen van de bouw van een groot datacenter aldaar.

Agrarische ontwikkelingen

Voortschrijdende ontwikkelingen in de agrarische sector
Klik voor het PDF op onderstaande link
Download hier het PDF

Stikstofreductie

Niet de wetenschap bepaalt de stikstofkeuze, maar de politiek. “Als er beslissingen genomen moeten worden, laten die dan gebaseerd zijn op betrouwbare modellen en cijfers”, zei Zuid-Hollands VVD-Statenlid Mirjam Nelisse, inmiddels al weer twee weken geleden, tijdens een bewogen algemene ledenvergadering van de VVD, in de eerste helft van juni 2022.

Opinie | Stikstofreductie vraagt om een radicaal ander leefpatroon
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/21/stikstofreductie-vraagt-om-een...
21-06-2022 · Door de stikstofcrisis te duiden in het licht van ons grondgebruik én ons consumptiepatroon, blijkt dat het huidige beleid inconsequent is, en is hun boosheid beter te .
Klik voor het PDF op onderstaande link
Download hier het PDF
Zie ook voor meer informatie:
https://www.vork.org/nieuws/nederland-heeft-te-weinig-landbouwgrond-om-eigen-bevolking-te-voeden/

Kwetsbare natuur
Het ontstaan van kwetsbare natuur door menselijke activiteiten
Klik voor het PDF op onderstaande link
Download hier het PDF