Introductie

Volg AardgasTabé nu ook op Facebook.

Medio 2021 heb ik de website aardgastabe.nl gestart uit onvrede, als deelnemer aan sessies Klankbordgroep Warmte in onze gemeente. Eigenlijk ging het er in hoofdzaak om, hoe de bewoners mee te krijgen om hun woning te verduurzamen. De energietransitie omvat echter meerdere aspecten.

De Tweede Kamer heeft eind oktober 2020, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit aangenomen. Dat wil zeggen dat de verduurzaming niet tot hogere kosten mag leiden bij de bewoners.
Om dit mogelijk te maken heb ik op de website een haalbare en betaalbare wijze van financiering aangegeven. Het streven is, om te blijven stimuleren dat de politiek zich aan zijn eigen afspraak houdt.
Met slechts 1,35% van de Rijksbegroting gedurende de eerste jaren, zou de verduurzaming een boost kunnen worden gegeven. En terugbetaling op basis van de energiebesparing. De Rijksoverheid zou daarmee van een groot maatschappelijk probleem zijn verlost.
In Italië krijgen woningeigenaren 110% van de kosten voor verduurzaming cadeau. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Deze regeling loopt tot eind 2022.

De bedoeling was, dat gemeentes voor/in september 2021 aan zouden geven met welke woonwijken de verduurzaming zal starten. Inmiddels is dit nu nog steeds niet duidelijk, er zijn vele problemen.
Ik heb hierdoor wel meer tijd gekregen om de website te verbreden. Er speelden en spelen bij mij vele vragen en waarschijnlijk ook bij vele burgers. De energietransitie heeft ook maatschappelijke raakvlakken met economie en welzijn.

Helaas merk en vind ik dat de politiek vaak keuzes maakt die ik niet begrijp, maar wel met grote financiële consequenties voor de schatkist. Zie hiertoe bijvoorbeeld Nieuwsbrief nr.5.
Onze aardgasinkomsten zijn verdampt en inmiddels heeft het Rijk een aantal openstaande rekeningen overgehouden. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Opvolgende kabinetten hebben de maatschappelijke problemen niet aangepakt, maar laten het doorwoekeren of laten er de provincies en gemeenten voor opdraaien. De problemen zijn daardoor verergert en talrijk geworden. De maatschappij is onverdraagzamer geworden en een deel van de bevolking verarmt. Van het gave land is weinig meer over. Het schreeuwt om ander beleid.

De website AardgasTabé is een persoonlijk initiatief van mijzelf, te weten: Thijs van Zalingen, gehuwd en inmiddels zijn wij beiden gepensioneerd. Naast mijn technische en organisatorische werkzaamheden heb ik altijd een brede interesse gehad in maatschappelijke ontwikkelingen.

Of het een persoonlijk initiatief blijft, of dat het zich verder ontwikkelt weet ik niet. Dit zal afhangen van de belangstelling en financiële mogelijkheden en anderzijds in hoeverre/of het kabinet bereid is, om rekening te houden met wensen en belangen van de inwoners.

Steun en suggesties zijn welkom.